Метка: Blur Song 2

Blur Song 2 слова песни 28.01.2020 Автор: admin

Song 2 Wooooohoooo!! Wooooohoooo!! Wooooohoooo!! Wooooohoooo!! I got my head checked By a jumbo jet It wasn′t easy but nothing is No Wooooohoooo!! When I feel heavy metal Wooooohoooo!! And I′m pins and I′m needles Wooooohoooo!! Well I lie and I′m easy All of the time I am never sure Why I need you Pleased […]