Tarkan Ay слова песни

10.02.2019 Автор: admin

Ay Ah! bir bilse, Ne adaklar adadэm aюkэna.
Soldu renklerim, eskidim uрruna.
Gцkyьzьne yazdэm Adэnэ binlerce yэldэzla.
.
.
Aldэrmadэ, gьlьp geзti зaрrэma.
Gцze aldэm, daрlarэ deldim Зцlleri denizleri aюtэm geldim.
Ah nafile, bakmadэ gцzyaюэma.
Ay!.
.
.
Ay kahroldum.
Dьюe kalka peюinde maskara oldum.
Ay!.
.
.
Ay unutuldum.
Karda kэюta kurda kuюa yem oldum.
Yanarэm, sana emeklerime yanarэm, Ah!.
.
.
Yanarэm Ne fayda! Dцnьюь yok Yazэk! Uзtu gitti yэllarэm Ne зэkar юimdi dцnsen ahh Kalmadэ ki tadэm.
.
.
Kimine gцre deli, divane Kimine gцre avareyim avare.
.
.
Elimi gцzьmь baрladэ kaderim Ellerinde biзareyim biзare.
.
.